GRATIS VERZENDING bij bestellingen + €50 (in BE en NL)!
0
0
Subtotaal: 0,00
Geen producten in winkelwagen
0
0
Subtotaal: 0,00
Geen producten in winkelwagen

Privacyverklaring

Waarom deze privacyverklaring?

Clover Gin doet er alles aan om uw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante huidige wettelijke vereisten. Elke verwijzing in deze privacyverklaring naar de privacywet is een verwijzing naar de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Elke verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Met dit Privacy Statement wil Clover Gin je wijzen op eventuele verwerkingen met betrekking tot deze gegevens en op je rechten. Door gebruik te maken van ons platform/website/applicatie geeft u uitdrukkelijk uw toestemming met eventuele verwerkingen door Clover Gin. Deze privacyverklaring kan in de toekomst onderhevig zijn aan updates en wijzigingen. Het is aan u om dit document regelmatig te raadplegen. Elke substantiële wijziging zal altijd duidelijk worden gecommuniceerd op het platform van Clover Gin.
By means of this Privacy Statement, Clover Gin wishes to draw your attention to any processing operations relating to this data and to your rights. By using our platform/website/application, you explicitly give your consent with possible processing operations by Clover Gin.
This Privacy Statement may be subject to updates and changes in the future. It is up to you to consult this document on a regular basis. Any substantial change will always be clearly communicated on Clover Gin’s platform.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

www.clovergin.com is een initiatief van:

House of clover
Noordeind 68
2920 Kalmthout
België
BTW-nummer: BE 0462.018.225
E-mail: info@clovergin.com
Telefoon: +32 (0) 485 92 35 64

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Clover Gin verbindt zich ertoe alleen die gegevens te verwerken die relevant en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen door Clover Gin worden verwerkt:

– Identificatiegegevens
– Leefgewoonten
– Psychologische gegevens
– Vrije tijd en interesses
– Lidmaatschappen
– Consumptiegewoonten
– Beeldopnames
– Geluidsopnames

Voor welke doeleinden zullen mijn persoonlijke gegevens worden gebruikt?

Clover Gin verzamelt Persoonsgegevens om u een veilige, optimale en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Het verzamelen van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u uw gebruik van het platform/website/applicatie en onze online diensten intensiveert.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/website/applicatie en haar diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor de volgende gespecificeerde doeleinden:
– U toegang verlenen tot uw gebruikersprofiel.
– Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; waaronder facturatiedoeleinden, het aanbieden van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die voor u nuttig en/of noodzakelijk zijn, het verkrijgen en verwerken van gebruikersreviews en het verlenen van ondersteuning.
– Het aanbieden en verbeteren van de geleverde producten; gepersonaliseerde en specifieke producten op basis van verstrekte informatie en gegevens.
– Het opsporen van en beschermen tegen fraude, fouten en/of crimineel gedrag.
– Marketingdoeleinden
Bij een bezoek aan het platform/website/applicatie van Clover Gin worden enkele gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn nodig om het gebruik van ons platform/website/applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina's werden bezocht. Wanneer u het platform/website/applicatie van Clover Gin bezoekt, gaat u akkoord met deze gegevensverzameling bedoeld voor statische doeleinden zoals hierboven beschreven.
De Gebruiker verstrekt altijd persoonsgegevens aan Clover Gin en kan daarmee een zekere mate van controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk onjuist zijn, behoudt Clover Gin zich het recht voor om bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor intern gebruik binnen Clover Gin.
We kunnen u daarom geruststellen dat persoonlijke gegevens niet worden verkocht, overgedragen of gecommuniceerd aan derden die met ons zijn verbonden. Clover Gin heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te voorkomen.

Wij gebruiken ook cookies

Tijdens een bezoek aan ons platform/website kunnen er ‘cookies’ op uw harde schijf worden geplaatst om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en technische keuzes te onthouden.
Voor een beter begrip van hoe wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring.
Indien u het Clover Gin platform/de website wenst te raadplegen, is het aan te raden om cookies aan te zetten. Hoe u daarentegen cookies uitschakelt, vindt u ook in onze Cookieverklaring.

Wat zijn mijn rechten?

Garantie van wettige en veilige verwerking van persoonsgegevens

lover Gin verwerkt uw persoonsgegevens altijd eerlijk en rechtmatig. Dit omvat de volgende garanties:

– Persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de gedefinieerde en legitieme doeleinden van deze Privacyverklaring.
– Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover deze adequaat, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
– Persoonsgegevens worden slechts zo lang bewaard als nodig is om de beschreven en legitieme doeleinden in deze Privacyverklaring te vervullen.
De nodige technische en beveiligingsmaatregelen worden genomen om de risico's van ongeoorloofde toegang tot of verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Bij een inbraak in haar computersystemen zal Clover Gin direct alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op toegang/correcteren/verwijderen van uw persoonlijke gegevens

Na bewijs van uw identiteit als Gebruiker heeft u het recht om van Clover Gin een beslissing te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Clover Gin uw gegevens verwerkt, heeft u ook recht op inzage in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u gebruik wilt maken van uw recht op inzage, zal Clover Gin binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek aan uw verzoek voldoen. De aanvraag gebeurt per aangetekende post of door een e-mail te sturen naar info@clovergin.com.
Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen altijd worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats aan de Gebruiker om onjuistheden en onvolledigheden te corrigeren. U kunt uw recht op correctie uitoefenen door Clover Gin een aanvullende verklaring te verstrekken. Clover Gin handelt hier binnen één (1) maand na ontvangst van de aanvullende verklaring naar.
Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging door ons te laten verwijderen. U kunt alleen in de volgende gevallen een beroep doen op dit recht om te worden vergeten:
– Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld;
– Wanneer de persoonsgegevens zijn verzameld op basis van verkregen toestemming en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
– Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en er geen dwingende dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking;
– Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
– Wanneer de persoonsgegevens moeten worden gewist in overeenstemming met een wettelijke verplichting.
Clover Gin zal de aanwezigheid van elk van de bovengenoemde gevallen beoordelen.

Recht op beperking/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
– Gedurende de periode die Clover Gin nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren, in geval van betwisting;
– Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt om beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
– Wanneer Clover Gin de persoonsgegevens van Gebruiker niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft in verband met een rechtsvordering;
– Gedurende de periode die Clover Gin nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.
Gebruiker heeft ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Clover Gin zal hierna stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, tenzij Clover Gin dwingende legitieme gronden kan aanvoeren voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens die zwaarder wegen dan het recht van de gebruiker om bezwaar te maken.
Indien Gebruiker deze rechten wil uitoefenen, zal Clover Gin daar binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek gevolg aan geven. Het verzoek gebeurt per aangetekende post of per e-mail aan info@clovergin.com.

Recht op data draagbaarheid

User has the right to obtain the personal data provided to Clover Gin in a structured, common and machine-readable form. In addition, User has the right to transfer this personal data to another data controller when the processing of the personal data rests solely on the User’s obtained consent.
If User wishes to exercise this right, Clover Gin will act upon it within one (1) month of receiving the request. The request is made by registered mail or by email to info@clovergin.com.

Recht om mijn toestemming in te trekken/recht om een klacht in te stellen

User has the right to withdraw its consent at any time. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of the processing based on the consent before its withdrawal. In addition, User has the right to lodge a complaint regarding the processing of his personal data by Clover Gin with the Belgian Commission for the Protection of Privacy.
If User wishes to exercise this right, Clover Gin will comply with this request within one (1) month after receiving the request. The request is made by registered mail or by e-mail to info@clovergin.com.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang 5% korting op je eerste bestelling!

Wees als eerste op de hoogte over nieuwtjes, speciale evenementen en kortingscodes.